Velkommen til

Livreddende Førstehjælp og Åbent Vand Livredning

INFORMATION

Alt hvad du har brug for at vide

Kurset henvender sig til alle, som planlægger eller gennemfører aktiviteter ved, på eller i åbent vand – herunder events og badeudflugter til stranden.

Kombi-Kurset varer samlet set 8 timer og består af livreddende førstehjælp/Basic Life Support (BLS) og åbent vand livredning.

Del 1: 
Basic Life Support (BLS) består bl.a. af en grundig indføring i hjerte-lunge-redning (HLR) og brugen af en hjertestarter (AED), førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen og stabilt sideleje mv. Du kan få et lille indblik i noget af det centrale indhold på BLS-delen her; https://www.youtube.com/watch?v=fb29LCjX4-E

Del 2: 
Kurset indeholder bl.a.: Åbent vand-,strand- og livredningsteori og -praksis, 200 m. åbent vand svømning (min. 50 m. polocrawl), to på hinanden følgende dykninger (min. 2 m. dybde – opsamling af dukke), redning af panisk nødstedt 15 m. fra land ved hjælp af flydemiddel, redning af træt svømmer 50 m. fra land ved hjælp af board (padle til land ved fælles hjælp), redning af bevidstløs svømmer 50 m. fra land ved hjælp af flydemiddel, ophaling eller nødflytning – påbegyndelse af HLR, afsluttes med stabilt sideleje, håndtering af nakkeskade og en mundtlig
overhøring i strandforhold og sikkerhedsforanstaltninger ved aktiviteter i åbent vand.

Våddragt og svømmebriller er tilladt på kurset. 
Det anbefales kraftigt at kursisterne kommer ud og ”mærker” vandet nogle
dage før kursusstart.

Der vil blive udstedt internationalt gyldige ERC BLS certifikater og Åbent vand undervisercertifikater ved bestået prøvetagning.
Kan prøverne ikke bestås, kan der i stedet gives et bevis for aktiv deltagelse på kurset.
  • Tilmelding skal ske via vores kursuskalender eller via stulius@swanteam.dk eller på 2222 7252.

    Ring eller skriv endelig for yderligere info, ønsker til specifikke emner eller ved spørgsmål generelt. 

    Vi vil glæde os til at tage imod dig på kursus!

    Venlig hilsen

    SWANTEAM | Rescue – Safety – Security