Velkommen til

ERC BLS-instruktørkursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter

TID OG STED

INFORMATION

Alt hvad du har brug for at vide

Forud for deltagelse på ERC BLS-instruktørkursus gennem SWANTEAM skal minimum én af følgende betingelser
være opfyldt;

 • Voksenpædagogisk Grunduddannelse
 • Førstehjælpsinstruktør eller anden relevant instruktørvirke
 • Tilknytning til beredskabet + erfaring med undervisning
 • Direkte invitation via SWANTEAM

Inden fysisk fremmøde på instruktørkursus registreres instruktørkandidaten i ERC’s kursussystem, hvor der vil blive givet adgang til e-læringsforløb og downloades af kursushæfter mv. Det forventes at instruktørkandidater gennemgår materialet og forbereder sig til kurset.

Uddannelsesforløbet frem til selvstændig instruktør kan opdeles i;
1. Instruktørkursus og 2. Supervision og praktisk erfaring, der beskrives i det følgende

 

1. Instruktørkursus, indeholdende;

 • Et kursus i hjertelungeredning og brug af hjertestarter samt individuel praktisk test af 5 timers varighed.
  Her arbejdes der med de praktiske færdigheder i undersøgelse af en livløs person, hjertelungeredning og brug af hjertestarter samt håndtering af fremmedlegeme i luftveje og stabilt sideleje. Kurset og testen gennemføres jævnfør Europæisk Råd for Genoplivnings (ERC) standarder. Om du har deltaget på dette eller et lignende kursus tidligere, ændrer ikke på, at instruktørkurset starter med dette, da det netop er dette kursus, som den færdiguddannede instruktør skal afvikle og undervise på, efter endt uddannelse.
  På kurset benyttes ERC’s undervisningshæfte: Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillator.
 • Et kursus i grundlæggende undervisning af 7 timers varighed, der forudsætter tilfredsstillende gennemførelse af første del ovenfor.
  Her arbejdes der med baggrund i grundlæggende teori med praktisk undervisning af voksnes færdigheder, med gennemførelse af forelæsninger og med vurdering og feedback af deltagere. Der vil være løbende evaluering af deltageren og kurset skal gennemføres tilfredsstillende med henblik på at komme videre i forløbet.
  På kurset benyttes ERC’s undervisningshæfte: Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering – instruktørkursushæfte.
 • Kurset gennemføres i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivnings styregruppe for HLR/AED-kurser i Danmark eller anden godkendt instruktørkursusorganisation.

Inden kursets gennemførelse registreres instruktørkandidaten i ERC’s kursussystem, hvor der vil blive givet adgang til e-læringsforløb og downloades af kursushæfter.

2. Supervision og praktisk erfaring

 • Efter tilfredsstillende gennemførsel af instruktørkurset, skal du for at kunne undervise selvstændigt færdiguddannes på minimum to kurser i hjertelungeredning og brug af hjertestarter, hvor du underviser sammen med en fuldt uddannet instruktør. Instruktørkandidaten er selv ansvarlig for at arrangere supervisionskurserne med hensyn til bl.a. kontakt til supervisionsinstruktør og kursister, tid og sted, udstyr og andre praktiske forhold. SWANTEAM er dog gerne behjælpelig hermed.
 • Praktisk erfaring og supervision samt vedligeholdelse af instruktørkompetencer og -certifikat kan ske i samarbejde med SWANTEAM.
 • Når den færdiguddannede instruktør selvstændigt ønsker at afholde egne BLS-kurser, indbetales der et certifikatafgift på kr. 125,00. pr. kursist til SWANTEAM, som vil indberette kursistdata i ERC-systemet og give adgang til e-læringsforløb og downloades af kursushæfter i elektronisk form forud for kursus, – samt efter endt kursus udstede de internationalt adgangsgivende ERC-certifikater til beståede kursister.
 • Det er instruktørens ansvar at få bestilt ERC-manualer i fysisk form, såfremt man ønsker, at disse skal indgå
  i kurset.
 • Minimumskrav til udstyr er en hjertestartertræner og en træningsgenoplivningsdukke pr. 6 kursister. SWANTEAM anbefaler min. en hjertestartertræner og en træningsgenoplivningsdukke pr. 3 kursister.
 • Du skal som instruktør gennemføre minimum to kurser pr. tre år for at vedligeholde dit ERC-instruktørcertifikat.
 • Instruktøren bør herudover min. hvert 3. år vedligeholde sine instruktørkompetencer ved deltagelse på SWANTEAM Instruktørvedligeholdelseskursus, hvor bl.a. nyeste viden og guidelines præsenteres og trænes.
 • For rette kandidater vil der desuden kunne tilbydes yderligere samarbejde, hvor der kan tilbydes instruktørtimer på kurser udbudt via SWANTEAM samt evt. mulighed for at avancere og udvikle sine instruktørkompetencer og færdigheder gennem uddannelse og afprøvning i fx elementær brandbekæmpelse, bassin-, åben vand- og kystlivredning, beredskabsplanlægning, risikovurdering, operativt virke, kursuslederfunktion mv.
 • Certifikatafgift på kr. 125,00. pr. deltager til SWANTEAM, som indtaster kursistdata i ERC-systemet, giver adgang til e-læringsforløb og downloades af kursushæfter i elektronisk form mv. samt efter endt kursus udsteder certifikater til beståede kursister.
 • Årligt gebyr på kr. 520,00. pr. instruktør, der er tilknyttet SWANTEAM gennem anden organisation.
 • Anbefalet kursistpris på udbudte BLS-kurser kr. 1.250,00. pr. kursist.
 • Tilmelding skal ske via vores kursuskalender eller
  via stulius@swanteam.dk eller på 2222 7252.

  Skriv eller ring endelig, hvis der skulle være nogle spørgsmål.

  Vi vil glæde os til at tage imod dig på kursus!

  Venlig hilsen

  SWANTEAM | Rescue – Safety – Security